Luật Khoa magazine editor Pham Doan Trang is also one of the authors of the Dong Tam Attack Report, a 28-page document forwarded to international human rights organizations and delivered to the office of a US Congressman.  In this interview, Ms. Pham shares their basis for coming up with the document and what they hope to achieve.


Full transcription in Vietnamese:

Phạm Đoan Trang : "Vụ việc này đầy khuất tất từ phía chính quyền. Điểm đáng nói đầu tiên là về cái chết của ba sĩ quan công an. Công an nói có ba chiễn sĩ hy sinh, bị quân khủng bố phóng hỏa, giết. Trên mạng có những bức ảnh cho thấy thi thể của ba người này chỉ còn là than. Bản báo cáo về vụ Đồng Tâm chỉ ra rằng, bình thường cơ thể con người, để thành tro cháy gần hết như vậy cần mất khoảng ba hay bốn tiếng. Không có lý gì lực lượng công an để đồng đội của họ cháy trong ba tiếng đồng hồ mà không dập lửa. Cũng như là bom xăng, một chai xăng mà đơn vị đo là 0,65 lít thì không thể gây ra một vụ cháy kinh hoàng như vậy. Tường nhà thì không ám khói, không có dấu vết của một vụ hỏa hoạn. Điểm đáng ngờ thứ hai liên quan đến cái chết của cụ Kình. Cụ bị giết thế nào ? Ai giết ? Tại sao lại bị mổ tử thi ? Biên bản khám nghiệm tử thi ấy đâu ?

Điểm thứ ba là cáo buộc của chính quyền nói cụ Kình và gia đình, dân Đồng Tâm là khủng bố, tàng trữ vũ khí. Vậy chính quyền đã biết chuyện những người dân Đồng Tâm tàng trữ vũ khí -nếu có, từ thời điểm nào ? Nếu biết từ trước tại sao không xử lý đúng quy trình tố tụng ? Thí dụ như thông báo trước, thậm chí có thể đến vây hãm, yêu cầu đầu hàng. Nhưng ít nhất phải chờ đến khi bên trong có động thái, thí dụ như bắt con tin, hay đe dọa sát hại con tin trong nhà thì mới có thể tấn công. Nếu như họ vẫn ở trong nhà và cố thủ thì vẫn phải đợi. Bạo lực chỉ là biện pháp cuối cùng. Ngoài ra còn có vấn đề những người khác bị bắt, bị ép cung, tra tấn. Dấu hiệu rõ ràng là nếu chỉ đánh nhau bình thường, mặt không thể có những vết bỏng. Không thể có những vết cháy trên mặt. Đó là dấu vết của sự tra tấn rất rõ".

Mục đích báo cáo về vụ Đồng Tâm là gì ?

Phạm Đoan Trang : "Chúng tôi nhận thấy rằng, từ trước đến giờ, trong tất cả những sự kiện tương tự hoàn toàn nhà nước độc quyền phát ngôn. Trong vụ Đồng Tâm, câu chuyện đến một mức quá xa, nghĩa là nhà nước không chỉ phát ngôn mà còn đàn áp thẳng cánh những người cung cấp thông tin. Trong một tuần lễ, tôi biết có ít nhất ba người bị công an bắt vì đã đưa tin trái chiều về Đồng Tâm. Đưa tin và quan điểm về Đồng Tâm. Thậm chí chỉ chia sẻ bài trên Facebook. Bài có nội dung trái với những gì truyền thông nhà nước đã đưa. Cho nên chúng tôi quyết định, trong một thời gian cực ngắn, chỉ 2 ngày, để làm báo cáo đó.

Chúng tôi muốn là có một nguồn thông tin tham khảo dành cho cộng đồng quốc tế cũng như là cho người trong nước. Chúng tôi mong muốn vấn đề sẽ được quốc tế hóa, được cộng đồng quốc tế, các chính phủ, những nước dân chủ và các tổ chức quốc tế về nhân quyền như Human Rights Watch hay Amnesty International, lên tiếng, gây sức ép buộc chính quyền Việt Nam cho phép điều tra độc lập, hoặc thừa nhận tội lỗi của mình. Hay ít nhất là giảm án, bảo vệ những người đã bị bắt. Hiện giờ những người chưa bị bắt, những nhân chứng còn sống sót bị đe dọa khủng bố rất kinh hoàng".


Full Transcription in English:

Pham Doan Trang:"This case is full of uncertainty from the government side. The first point worth mentioning is about the deaths of three police officers. The police said that three soldiers died, were set on fire and killed by terrorists. Online there are The photos show that the bodies of these three people are reduced to coal.The report on the Dong Tam incident indicates that, normally, the human body, to burn most of the ash, takes about three or four hours. There is no reason for the police force to let their comrades burn for three hours without putting out the fire.Like a petrol bomb, a bottle of gasoline that measures 0.65 liters cannot cause a fire. The house was so horrifying, the walls of the house were not covered with smoke, there was no trace of a fire. The second point of suspicion concerns the death of Mr. Kinh. How was he killed? Who killed? Why was he operated on? Where's the autopsy report?

The third point is the government's accusation that Kinh and his family and people in Dong Tam are terrorists and possess weapons. So the government knew about the Dong Tam people's possession of weapons - if so, when? If you knew in advance, why didn't you handle the proceedings properly? For example, advance notice, maybe even siege, requesting surrender. But at least you have to wait until there is an action inside, such as taking hostages, or threatening to kill hostages in the house, before you can attack. If they were still at home and entrenched, they would still have to wait. Violence is only a last resort. There is also the issue of others being arrested, forced to surrender, tortured. The obvious sign is that if it's just a normal fight, the face can't have burns. There can be no burn marks on the face. It's a very clear mark of torture."

What is the purpose of reporting on the Dong Tam case?

Pham Doan Trang : "We have found that, in all similar events, the state has completely monopolized the speech. In the Dong Tam case, the story goes too far, that is, the state. In a week, I know at least three people were arrested by the police for reporting conflicting information about Dong Tam. Tam. Even just shared the article on Facebook. It had content that was contrary to what the state media had reported, so we decided, in a very short time, just 2 days, to do that report.

We want to be a reference source for the international community as well as for local people. We hope the issue will be internationalized, voiced by the international community, governments, democratic countries and international human rights organizations such as Human Rights Watch or Amnesty International. Vietnamese authorities allow independent investigation, or admit guilt. Or at least reduce the sentence, protect those who have been arrested. Now for those who have not been arrested, the surviving witnesses are facing terror threats."