Listen to Mr. Pham Chinh Truc, the brother of journalist Pham Doan Trang, as RFI tiếng Việt sought his reaction after the prominent human rights defender was proclaimed as one of the 2022 Martin Ennals Laureates.  

Title: Nhà báo Phạm Đoan Trang được trao giải thưởng nhân quyền « Martin Ennals »
Publish Date: January 20, 2022
Publisher: RFI Tiếng Việt


Full Article and Interview Transcription:

Original texts in Vietnamese:

Ngày hôm qua, 19/1/2022, tại Genève, Thụy Sĩ, ban tổ chức giải thưởng nhân quyền « Martin Ennals » đã xướng tên nhà báo Phạm Đoan Trang – nhà báo, nhà hoạt động xã hội người Việt Nam, vừa bị kết án 9 năm tù hồi tháng 12/2021.

Phạm Đoan Trang được vinh danh vì các nỗ lực từ hơn 10 năm nay trong việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin của người dân. Ban tổ chức giải thưởng nhấn mạnh các sáng kiến của cô, bao gồm việc lập ra trang mạng thông tin nhân quyền và luật pháp Luật Khoa tạp chí, và Nhà xuất bản Tự Do.

Cô Đoan Trang bị bắt vào ngày 7/10/2020, bị giam giữ biệt lập suốt hơn một năm, sau đó bị kết án chín năm tù vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Bản án này bị các tổ chức quốc tế và nhiều quốc gia lên án mạnh mẽ. Hiện tại, nhà báo Đoan Trang bị giam tại Hà Nội. Kể từ sau bản án cô tiếp tục không được phép gặp gia đình và không được điều trị y tế.

Giải thưởng Martin Ennals được tổ chức hàng năm nhằm ghi nhận nỗ lực và vận động bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền trên thế giới. Giải thưởng được thành lập năm 1992, mang tên Martin Ennals, nhà hoạt động nhân quyền người Anh từng là tổng thư ký của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Hội đồng chấm giải gồm đại diện của mười tổ chức nhân quyền nổi tiếng.

Trả lời RFI tiếng Việt, ông Phạm Chính Trực, người anh ruột của nhà báo Phạm Đoan Trang, từ Hà Nội, chia sẻ cảm nhận của ông sau khi biết được thông tin này.

Ông Phạm Chính Trực : "Đó là sự động viên cho Trang, cũng như cho cả gia đình của mình. Mình nghĩ rằng Trang chưa biết tin vui này đâu. Mình nghĩ đó cũng là động lực tinh thần khá tốt cho mẹ đẻ của Trang. Nhiều người cũng biết là mẹ mình đã ngoài 80 rồi. Suốt thời gian dài (từ khi Trang bị bắt), chỉ được gặp Trang trong phiên sơ thẩm, chỉ nhìn thấy con gái trong phiên tòa thôi.

Gia đình đến giờ phút này rất thương và luôn tự hào về Trang. Đó là thông điệp mà mình luôn muốn nhắn nhủ với Trang. Mình nghĩ là thông tin này hy vọng sẽ giúp thức tỉnh, giúp hiểu được phần nào về Đoan Trang. Chứ còn bây giờ trong các thông tin trên mạng xã hội chủ yếu vẫn là thông tin của các báo nhà nước thôi. Họ định hướng, rồi làm cho nhiễu loạn làm cho nhiều người, thậm chí cả những người ruột thịt của mình cũng không hiểu được những việc Trang làm.

Mình nghĩ giải thưởng này có thể cung cấp cho người ta một góc nhìn mới, và giúp người ta hiểu được rằng, à, những việc Trang làm không những trong nước mà bạn bè quốc tế, cộng đồng thế giới người ta cũng đánh giá rất cao, và đấy cũng là điều mà theo mình là cảnh tỉnh, để người ta có ý thức hơn, quan tâm hơn về chính trị. Ở góc độ đó, về mặt lâu dài, sẽ có tác dụng cho sự thay đổi về thể chế chính trị tại Việt Nam. Hy vọng là như vậy".


Translated in English:

Yesterday, January 19, 2022, in Geneva, Switzerland, the organizers of the "Martin Ennals" human rights award named journalist Pham Doan Trang - a Vietnamese journalist and social activist who was recently arrested. sentenced to 9 years in prison in December 2021.

Pham Doan Trang was honored for her efforts over the past 10 years in protecting the people's right to freedom of expression and access to information. The awards organizers highlight her initiatives, including the creation of a legal and human rights information website, Faculty of Law, and Freedom Publishing House.

Ms. Doan Trang was arrested on October 7, 2020, held in isolation for more than a year, then sentenced to nine years in prison for " Propaganda against the State of the Socialist Republic of Vietnam ". This judgment was strongly condemned by international organizations and many countries. Currently, journalist Doan Trang is detained in Hanoi. Since the sentence she has continued to be denied access to her family and has not received medical treatment.

The Martin Ennals Awards are held annually to recognize the efforts and advocacy of human rights activists around the world. The award was established in 1992 and named after Martin Ennals, a British human rights activist who served as secretary general of Amnesty International. The judging panel consists of representatives of ten well-known human rights organizations.

Responding to RFI in Vietnamese, Mr. Pham Chinh Truc, the brother of journalist Pham Doan Trang, from Hanoi, shared his feelings after learning this information.

Mr. Pham Chinh Truc : " It's an encouragement for Trang, as well as for my whole family. I don't think Trang knows this good news yet. I think it's also a pretty good spiritual motivation for Trang's biological mother.

The family to this moment is very loving and always proud of Trang. That is the message that I always want to convey to Trang. I think this information will hopefully help awaken, help understand a bit about Doan Trang. But now, the information on social networks is still mainly the information of state newspapers. They oriented, and then caused disturbances that made many people, even their own relatives, not understand what Trang did.

I think this award can give people a new perspective, and help people understand that, well, Trang's work is not only appreciated in the country but also by international friends and the world community. very high, and that is also what I think is a wake-up call, so that people are more conscious and interested in politics. From that perspective, in the long run, it will work for the change of political institutions in Vietnam. Hopefully so ."