Pham Doan Trang

Statement on the first anniversary of the arrest of journalist Pham Doan Trang

Statement on the first anniversary of the arrest of journalist Pham Doan Trang
Photo credits: Adam Bemma/Al Jazeera and Paul Mooney. Graphics: LIV.
In: Pham Doan Trang

October 6, 2021

October 7, 2021 marks the first anniversary of the arrest of journalist Pham Doan Trang by the Vietnamese authorities. She was taken into custody that day and was subsequently charged with “conducting propaganda against the Socialist Republic of Vietnam” under Article 88 of 1999 Penal Code and “making, storing, spreading information, materials, items for the purpose of opposing the State of the Socialist Republic of Vietnam” under Article 117 of 2015 Penal Code.

(Previous reports say she was arrested near midnight of October 6, 2020.)

Since then, she has been held incommunicado. Neither family visitation nor legal representation is granted, her family and lawyer confirmed with LIV. In late August 2021, Hanoi’s Bureau of Security Investigation informed Doan Trang’s lawyer that the state’s investigation against her had concluded and that they had recommended a formal indictment based on Article 88, indicating that the Article 117 charge had been dropped. She now faces a possible 20-year prison sentence.

As a journalist, Pham Doan Trang has dedicated her career to documenting and shedding light on the many atrocities and human rights violations committed by the Vietnamese government, despite the constant threat to her life and safety. Her work has been appreciated by Vietnamese people inside and outside of Vietnam, and has granted her international acclaim. She has also helped bring the attention of the global community towards the abuses of the Vietnamese Communist Party.

Legal Initiatives for Vietnam, Luat Khoa Magazine, and The Vietnamese Magazine stand firm on our condemnation of the actions committed by the Vietnamese government against our co-founder, Pham Doan Trang. The constant harassment she faced from the state, coupled with her arrest and detention, are clear and blatant violations of her right to free speech. Likewise, they constitute a direct attack against the free press and independent journalism. In the words of our Co-director and Editor-in-Chief of The Vietnamese Magazine, Tran Quynh Vi, A journalist should be allowed to report and a writer must be able to publish her books in every corner of this world. Journalism is not a crime and journalists should not be treated as criminals. The suppression of these basic human rights should be treated as a crime.”

We once again call on our friends and colleagues to demand the unconditional and immediate release of Pham Doan Trang, as well as the dropping of all bogus criminal charges lobbed against her. We will continue to push for what is right and just until she is given her freedom.

DOWNLOAD (PDF)

Photo credits: Adam Bemma/Al Jazeera and Paul Mooney. Graphics: LIV.

***

TIẾNG VIỆT:

TUYÊN BỐ NHÂN MỘT NĂM NGÀY NHÀ BÁO PHẠM ĐOAN TRANG BỊ BẮT

6/10/2021

Ngày 7/10/2021 đánh dấu tròn một năm kể từ khi nhà báo Phạm Đoan Trang bị bắt. Cô bị điều tra về “tội tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88, Bộ luật Hình sự năm 1999 và “tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước” theo Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015.

(Các thông tin trước đây cho biết cô bị bắt lúc gần nửa đêm ngày 6/10/2020.)

Kể từ đó tới nay, cô không được liên lạc với bên ngoài. Chính quyền không cho phép gia đình và luật sư gặp gỡ cô. Vào cuối tháng 8/2021, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an Hà Nội thông báo với luật sư của Đoan Trang rằng quá trình điều tra đã kết thúc và họ đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội truy tố cô theo Điều 88, đồng nghĩa với việc cáo buộc theo Điều 117 đã bị hủy. Cô hiện nay phải đối mặt với một bản án có thể lên tới 20 năm tù.

Là một nhà báo, Phạm Đoan Trang đã dành cả sự nghiệp của mình để ghi lại và phanh phui sự tàn ác và những vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam, bất chấp mối nguy hiểm thường trực tới tính mạng và sự an toàn của bản thân. Việc làm của cô đã được cộng đồng trong nước và thế giới tôn vinh cũng như thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với sự lạm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổ chức Sáng kiến Pháp lý Việt Nam (LIV), Luật Khoa tạp chí và The Vietnamese Magazine khẳng định lập trường lên án hành động đàn áp của chính quyền Việt Nam đối với nhà báo Phạm Đoan Trang, đồng sáng lập viên của chúng tôi. Sự sách nhiễu mà cô phải chịu đựng, cộng với việc bị bắt giam, là những hành vi vi phạm rõ ràng và trắng trợn với quyền tự do ngôn luận của cô. Đó cũng là một sự đàn áp trực diện với tự do báo chí và báo chí độc lập. Trần Quỳnh Vi, Đồng giám đốc của LIV và Tổng biên tập của The Vietnamese Magazine, cho biết: “Ở mọi nơi trên thế giới, một nhà báo phải được làm báo và một người viết phải được ra sách. Làm báo không phải là tội phạm và nhà báo không phải tội nhân. Chính sự đàn áp những quyền con người căn bản này mới là tội phạm”.

Chúng tôi một lần nữa kêu gọi bạn bè và đồng nghiệp lên tiếng yêu cầu chính quyền trả tự do vô điều kiện và ngay lập tức cho Phạm Đoan Trang, cũng như hủy bỏ toàn bộ các cáo buộc hình sự vô lối đối với cô. Chúng tôi sẽ tiếp tục tranh đấu cho tới khi cô được tự do.

TẢI VỀ (PDF)

Ảnh: Adam Bemma/Al Jazeera và Paul Mooney. Đồ họa: LIV.

More from Legal Initiatives for Vietnam
Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Legal Initiatives for Vietnam.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.